ایمیل

info@sepidanroseplastic.com

تلفن

44789910- 44789920 – 44789930- 44789940 – 44789950- 44789960 – 44789970

آدرس

تهران – کیلومتر 17 جاده قدیم کرج بعداز شرکت جام دارو نرسیده به پل اندیشه خیابان شیرین 58 پلاک 1 – شرکت سپیدان رزپلاستیک